Ocenenia a certifikáty

AQUAINT získal počas rokov mnoho prestížnych ocenení a radí sa medzi vysoko hodnotené výrobky. 

Dôvodom sú jeho mimoriadne čistiace vlastnosti, praktický a jednoduchý spôsob použitia aj minimálne dopady na životné prostredie. Allergy UK deklarovala AQUAINT ako Allergy Friendly Product (výrobok vhodný aj pre alergikov). Allergy UK je popredná národná charitatívna organizácia vo Veľkej Británii poskytujúca podporu, radu a informácie tým, ktorí žijú s alergickým ochorením.